Monday, 7 December 2020

PAHIT GETIR DAN KEMANISAN PENGALAMAN DOKTOR SAMHAN!

 


𝙎𝙥𝙚𝙘𝙞𝙖𝙡 𝙨𝙝𝙤𝙪𝙩 𝙤𝙪𝙩 - 𝙜𝙤𝙤𝙙 𝙗𝙤𝙤𝙠 𝙩𝙤 𝙧𝙚𝙖𝙙!
𝘉𝘶𝘬𝘶 𝘪𝘯𝘪 𝘴𝘦𝘴𝘶𝘢𝘪 𝘥𝘪𝘣𝘢𝘤𝘢 𝘰𝘭𝘦𝘩 𝘮𝘦𝘳𝘦𝘬𝘢 𝘺𝘢𝘯𝘨 𝘮𝘦𝘯𝘺𝘪𝘮𝘱𝘢𝘯 𝘪𝘮𝘱𝘪𝘢𝘯 𝘶𝘯𝘵𝘶𝘬 𝘮𝘦𝘯𝘫𝘢𝘥𝘪 𝘥𝘰𝘬𝘵𝘰𝘳 𝘢𝘵𝘢𝘶 𝘣𝘰𝘭𝘦𝘩 𝘥𝘪𝘫𝘢𝘥𝘪𝘬𝘢𝘯 𝘪𝘯𝘴𝘱𝘪𝘳𝘢𝘴𝘪 𝘣𝘦𝘳𝘨𝘶𝘯𝘢.
𝘗𝘦𝘳𝘴𝘰𝘯𝘢𝘭𝘭𝘺 𝘢𝘬𝘶 𝘴𝘶𝘬𝘢 𝘣𝘶𝘬𝘶 𝘪𝘯𝘪, 𝘱𝘦𝘯𝘶𝘭𝘪𝘴𝘢𝘯 𝘥𝘢𝘯 𝘱𝘦𝘯𝘺𝘢𝘮𝘱𝘢𝘪𝘢𝘯 𝘺𝘢𝘯𝘨 𝘴𝘵𝘳𝘢𝘪𝘨𝘩𝘵 𝘧𝘰𝘳𝘸𝘢𝘳𝘥 𝘰𝘭𝘦𝘩 𝘋𝘳 𝘚𝘢𝘮𝘩𝘢𝘯 𝘣𝘦𝘳𝘬𝘰𝘯𝘨𝘴𝘪 𝘤𝘦𝘳𝘪𝘵𝘢 𝘵𝘦𝘯𝘵𝘢𝘯𝘨 𝘱𝘦𝘯𝘨𝘢𝘭𝘢𝘮𝘢𝘯 𝘥𝘢𝘯 𝘱𝘦𝘳𝘫𝘢𝘭𝘢𝘯𝘢𝘯 𝘭𝘪𝘬𝘶-𝘭𝘪𝘬𝘶 𝘩𝘪𝘥𝘶𝘱 𝘺𝘢𝘯𝘨 𝘥𝘪𝘵𝘦𝘮𝘱𝘶𝘩 𝘴𝘦𝘣𝘢𝘨𝘢𝘪 𝘴𝘦𝘰𝘳𝘢𝘯𝘨 𝘥𝘰𝘬𝘵𝘰𝘳 𝘺𝘢𝘯𝘨 𝘣𝘦𝘳𝘣𝘢𝘬𝘵𝘪 𝘱𝘢𝘥𝘢 𝘮𝘢𝘴𝘺𝘢𝘳𝘢𝘬𝘢𝘵 𝘵𝘢𝘯𝘱𝘢 𝘮𝘦𝘯𝘨𝘦𝘯𝘢𝘭 𝘢𝘨𝘢𝘮𝘢, 𝘸𝘢𝘯𝘢 𝘬𝘶𝘭𝘪𝘵 𝘥𝘢𝘯 𝘴𝘵𝘢𝘵𝘶𝘴.
𝘉𝘢𝘯𝘺𝘢𝘬 𝘮𝘦𝘴𝘦𝘫 𝘥𝘢𝘯 𝘱𝘦𝘯𝘨𝘢𝘫𝘢𝘳𝘢𝘯 𝘣𝘰𝘭𝘦𝘩 𝘥𝘪𝘢𝘮𝘣𝘪𝘭 𝘥𝘢𝘳𝘪𝘱𝘢𝘥𝘢 𝘴𝘦𝘵𝘪𝘢𝘱 𝘤𝘦𝘳𝘪𝘵𝘢 𝘺𝘢𝘯𝘨 𝘥𝘪𝘬𝘰𝘯𝘨𝘴𝘪𝘬𝘢𝘯 𝘰𝘭𝘦𝘩 𝘣𝘦𝘭𝘪𝘢𝘶 𝘣𝘦𝘳𝘴𝘢𝘮𝘢 𝘱𝘦𝘴𝘢𝘬𝘪𝘵 𝘺𝘢𝘯𝘨 𝘥𝘪𝘳𝘢𝘸𝘢𝘵𝘯𝘺𝘢.
𝘗𝘢𝘳𝘵 𝘱𝘢𝘭𝘪𝘯𝘨 𝘢𝘬𝘶 𝘵𝘦𝘳𝘬𝘦𝘴𝘢𝘯 𝘢𝘱𝘢𝘣𝘪𝘭𝘢 𝘴𝘢𝘭𝘢𝘩 𝘴𝘦𝘰𝘳𝘢𝘯𝘨 𝘱𝘦𝘴𝘢𝘬𝘪𝘵 𝘣𝘦𝘭𝘪𝘢𝘶 𝘣𝘦𝘳𝘱𝘦𝘴𝘢𝘯 𝘬𝘦𝘱𝘢𝘥𝘢 𝘋𝘳 𝘚𝘢𝘮𝘩𝘢𝘯,
"𝘕𝘢𝘯𝘵𝘪 𝘬𝘢𝘭𝘢𝘶 𝘥𝘰𝘬𝘵𝘰𝘳 𝘢𝘥𝘢 𝘳𝘢𝘮𝘢𝘪 𝘢𝘯𝘢𝘬, 𝘫𝘢𝘯𝘨𝘢𝘯 𝘱𝘪𝘭𝘪𝘩 𝘬𝘢𝘴𝘪𝘩 𝘥𝘢𝘯 𝘢𝘯𝘢𝘬 𝘺𝘢𝘯𝘨 𝘬𝘪𝘵𝘢 𝘴𝘢𝘺𝘢𝘯𝘨 𝘱𝘢𝘭𝘪𝘯𝘨 𝘬𝘪𝘵𝘢 𝘩𝘢𝘳𝘢𝘱𝘬𝘢𝘯 𝘣𝘦𝘭𝘶𝘮 𝘵𝘦𝘯𝘵𝘶 𝘥𝘢𝘱𝘢𝘵 𝘫𝘢𝘨𝘢 𝘣𝘪𝘭𝘢 𝘬𝘪𝘵𝘢 𝘴𝘢𝘬𝘪𝘵. 𝘔𝘶𝘯𝘨𝘬𝘪𝘯 𝘺𝘢𝘯𝘨 𝘵𝘢𝘬 𝘱𝘢𝘯𝘥𝘢𝘪, 𝘺𝘢𝘯𝘨 𝘵𝘢𝘬 𝘴𝘦𝘮𝘱𝘶𝘳𝘯𝘢 𝘪𝘵𝘶𝘭𝘢𝘩 𝘯𝘢𝘯𝘵𝘪 𝘮𝘦𝘯𝘫𝘢𝘨𝘢 𝘣𝘪𝘭𝘢 𝘬𝘪𝘵𝘢 𝘴𝘢𝘬𝘪𝘵 𝘥𝘢𝘯 𝘴𝘶𝘴𝘢𝘩".
𝘖𝘩 𝘢𝘥𝘢 𝘴𝘢𝘵𝘶 𝘭𝘢𝘨𝘪 𝘱𝘦𝘴𝘢𝘯𝘢𝘯 𝘬𝘦𝘳𝘢𝘮𝘢𝘵 𝘥𝘢𝘳𝘪𝘱𝘢𝘥𝘢 𝘱𝘦𝘴𝘢𝘬𝘪𝘵 𝘣𝘦𝘭𝘪𝘢𝘶 𝘫𝘶𝘨𝘢, 𝘬𝘢𝘵𝘢𝘯𝘺𝘢 "𝘑𝘢𝘯𝘨𝘢𝘯 𝘥𝘦𝘳𝘩𝘢𝘬𝘢, 𝘫𝘢𝘯𝘨𝘢𝘯 𝘭𝘢𝘸𝘢𝘯 𝘤𝘢𝘬𝘢𝘱, 𝘫𝘢𝘯𝘨𝘢𝘯 𝘣𝘶𝘢𝘵 𝘪𝘣𝘶 𝘴𝘶𝘴𝘢𝘩 𝘩𝘢𝘵𝘪. 𝘋𝘶𝘭𝘶 𝘮𝘢𝘬𝘤𝘪𝘬 𝘵𝘢𝘬 𝘩𝘪𝘳𝘢𝘶𝘬𝘢𝘯 𝘪𝘣𝘶 𝘮𝘢𝘬𝘤𝘪𝘬, 𝘵𝘢𝘬 𝘥𝘢𝘵𝘢𝘯𝘨 𝘫𝘦𝘯𝘨𝘶𝘬, 𝘵𝘢𝘬 𝘬𝘪𝘳𝘪𝘮 𝘴𝘦𝘴𝘦𝘯 𝘱𝘶𝘯 𝘱𝘢𝘥𝘢 𝘮𝘢𝘬. 𝘋𝘢𝘯 𝘴𝘦𝘬𝘢𝘳𝘢𝘯𝘨 𝘢𝘯𝘢𝘬-𝘢𝘯𝘢𝘬 𝘮𝘢𝘬𝘤𝘪𝘬 𝘱𝘶𝘭𝘢 𝘣𝘶𝘢𝘵 𝘣𝘦𝘯𝘥𝘢 𝘺𝘢𝘯𝘨 𝘴𝘢𝘮𝘢 𝘱𝘢𝘥𝘢 𝘮𝘢𝘬𝘤𝘪𝘬. (𝘒𝘪𝘧𝘢𝘳𝘢𝘩)
𝘠𝘢𝘯𝘨 𝘪𝘯𝘪 𝘮𝘦𝘮𝘢𝘯𝘨 𝘱𝘦𝘴𝘢𝘯𝘢𝘯 𝘥𝘢𝘯 𝘯𝘢𝘴𝘪𝘩𝘢𝘵 𝘱𝘢𝘭𝘪𝘯𝘨 𝘱𝘢𝘥𝘶 𝘥𝘢𝘯 𝘮𝘦𝘯𝘺𝘦𝘯𝘵𝘢𝘱 𝘫𝘪𝘸𝘢 𝘳𝘢𝘨𝘢. 𝘈𝘬𝘶 𝘴𝘢𝘯𝘨𝘢𝘵 𝘴𝘺𝘰𝘳𝘬𝘢𝘯 𝘬𝘰𝘳𝘢𝘯𝘨 𝘣𝘢𝘤𝘢 𝘣𝘶𝘬𝘶 𝘪𝘯𝘪. 𝘉𝘢𝘯𝘺𝘢𝘬 𝘯𝘪𝘭𝘢𝘪-𝘯𝘪𝘭𝘢𝘪 𝘮𝘶𝘳𝘯𝘪 𝘥𝘢𝘯 𝘮𝘰𝘳𝘢𝘭 𝘺𝘢𝘯𝘨 𝘣𝘰𝘭𝘦𝘩 𝘬𝘪𝘵𝘢 𝘥𝘢𝘱𝘢𝘵 𝘥𝘢𝘳𝘪𝘱𝘢𝘥𝘢 𝘱𝘦𝘯𝘶𝘭𝘪𝘴𝘢𝘯 𝘋𝘳 𝘚𝘢𝘮𝘩𝘢𝘯 𝘪𝘯𝘪.
𝘈𝘬𝘶 𝘥𝘢𝘭𝘢𝘮 𝘮𝘰𝘰𝘥 𝘶𝘯𝘵𝘶𝘬 𝘮𝘦𝘮𝘣𝘢𝘤𝘢, 𝘵𝘦𝘳𝘢𝘱𝘪 𝘶𝘯𝘵𝘶𝘬 𝘤𝘶𝘤𝘪 𝘬𝘰𝘭𝘢𝘮 𝘫𝘪𝘸𝘢 𝘺𝘢𝘯𝘨 𝘣𝘦𝘳𝘬𝘦𝘭𝘢𝘥𝘢𝘬 𝘴𝘦𝘬𝘪𝘢𝘯 𝘭𝘢𝘮𝘢. 𝘔𝘶𝘥𝘢𝘩𝘢𝘯 𝘢𝘴𝘣𝘢𝘣 𝘱𝘦𝘮𝘣𝘢𝘤𝘢𝘢𝘯 𝘪𝘴𝘵𝘪𝘲𝘢𝘮𝘢𝘩 𝘥𝘢𝘱𝘢𝘵 𝘣𝘢𝘯𝘨𝘬𝘪𝘵 𝘴𝘦𝘮𝘶𝘭𝘢 𝘥𝘢𝘭𝘢𝘮 𝘴𝘦𝘮𝘶𝘢 𝘩𝘢𝘭.
𝘛𝘦𝘳𝘪𝘮𝘢 𝘬𝘢𝘴𝘪𝘩 𝘱𝘢𝘥𝘢 𝘴𝘵𝘶𝘥𝘦𝘯𝘵 𝘬𝘶
Jamlin Kiusak
𝘮𝘦𝘮𝘪𝘯𝘫𝘢𝘮𝘬𝘢𝘯 𝘣𝘶𝘬𝘶 𝘪𝘯𝘪.
𝘔𝘶𝘤𝘩 𝘢𝘱𝘱𝘳𝘦𝘤𝘪𝘢𝘵𝘦𝘥.

Untuk review lanjut boleh tonton sini https://youtu.be/zmKA_ZJhYvo

Misi Bantuan Pek Makanan Covid 19 di Pulau-Pulau Sekitar Sandakan, SabahAlhamdulillah selesai misi penyerahan bantuan pek makanan kepada komuniti yang terpinggir di pulau-pulau terpencil di sekitar bandar Sandakan, Sabah. 

Semoga dengan sumbangan dan bantuan ini dapat meringankan sedikit beban yang ditanggung sepanjang wabak corona melanda.


Jutaan terima kasih diucapkan kepada semua penyumbang yang murah hati. Semoga dikurniakakan rezeki yang melimpah ruah dan sentiasa dalam lindungan Tuhan. Semoga wabak covid19 pergi lekas lenyap dari bumi ini.


Stay safe semua.